กฟผ. ปล่อยคาราวานช่วยภัยน้ำท่วมล็อต 2 สู่ภาคกลาง

พร้อมเปิดรับ “น้ำใจ” ทั่วองค์กร ผ่านธนาคาร-กล่องรับบริจาค

 

กฟผ. ปล่อยคาราวานถุงยังชีพและน้ำดื่ม ล็อตที่สอง เข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในโซนภาคกลาง จากนี้จะทยอยส่งมอบความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายเดิม “ถุงยังชีพ 10,000 ชุด และน้ำดื่ม 20,000 ขวด” รวค. เผย พร้อมขยายความช่วยเหลือหากปัญหารุนแรงยิ่งขึ้น หากหน่วยงาน กฟผ. ในภูมิภาคต่างๆ พบผู้เดือดร้อน ให้ประสานขอความช่วยเหลือมาทาง อกค. ได้ทันที สำหรับคน กฟผ. ที่ต้องการร่วมสมทบทุนช่วยเหลือ สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กฟผ. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านกล่องรับบริจาค 3 แห่ง บริเวณสำนักงานกลาง 

 

 

                    นายธวัช วัจนะพรสิทธิ์ รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (รวค.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด ร่วมกันเปิดโครงการ “กระทรวงพลังงานร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อรวบรวมความช่วยเหลือก่อนส่งมอบไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดย กฟผ. ได้ร่วมสนับสนุนในส่วนของถุงยังชีพ จำนวน 10,000 ชุด และน้ำดื่ม 20,000 ขวด ซึ่งได้ส่งมอบความช่วยเหลือส่วนแรกแล้วเมื่อวานนี้ (19 ต.ค. 2553) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนขบวนความช่วยเหลือในวันนี้ (20 ต.ค. 2553) จะถูกส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแถบภาคกลาง จากนี้ กฟผ. จะทยอยส่งมอบความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจนครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยหน่วยงานของ กฟผ. ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบภัย สามารถประสานขอความช่วยเหลือ มาทางฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) โทร. 64600 เพื่อจะได้ส่งถุงยังชีพและน้ำดื่มไปมอบให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนต่อไป ในการนี้หากปัญหาอุทกภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กฟผ. ก็อาจจะพิจารณาเพิ่มความช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้มีการรวบรวมน้ำใจจากคน กฟผ. ทั่วทั้งองค์กรอีกด้วย

 

 

                    สำหรับคน กฟผ. ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย กฟผ. บางกรวย ชื่อบัญชี “กฟผ. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 143-0-09814-7 หรือผ่านกล่องรับบริจาคของ กฟผ. ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานกลาง 3 แห่ง ได้แก่ ล็อบบี้อาคารสำนักผู้ว่าการ ล็อบบี้อาคาร ท.101 และล็อบบี้อาคาร ท.102 ขณะที่ในส่วนภูมิภาคจะขอความร่วมมือให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานดำเนินการรวบรวม ทั้งนี้ ขอจำกัดการช่วยเหลือในรูปแบบของเงินสดเท่านั้น

                    ทั้งนี้ ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง เมื่อเดือนกันยายน 2553 ที่ผ่านมา ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.) ได้นำถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 6,000 ขวด ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้แนวสายส่ง 115 kV. อ่างทอง 2 – อยุธยา 1 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว