FPPD_head
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide9
 • slide10
 • slide11
 • slide12
 • slide13
 • slide14
 • slide15
 • slide16
 • slide17
 • slide18
 • slide19
 • slide20
 • slide21

แผนที่โรงไฟฟ้า

compass

ข้อมูลทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าหงสา

ที่ตั้ง

 


 

 

ลักษณะโครงการ

 

โรงไฟฟ้า

กำลังผลิตติดตั้ง

3x868

MW

พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปี

 

GWh

ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า

230

kV

จำนวน

2

วงจร

ระยะทางจากโรงไฟฟ้าถึงชายแดน

161

กิโลเมตร

ระยะทางจากโรงไฟฟ้าถึงสฟ. น่าน

 

กิโลเมตร

 

รูปภาพ

 

 

Back to Home Page