FPPD_head
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide9
 • slide10
 • slide11
 • slide12
 • slide13
 • slide14
 • slide15
 • slide16
 • slide17
 • slide18
 • slide19
 • slide20
 • slide21

แผนที่โรงไฟฟ้า

compass

ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2

Nam Theun 2 Power Plant General Information

 

 


 

 ลักษณะโครงการ

อ่างเก็บน้ำ

พื้นที่รับน้ำฝน

4,039

ตารางกิโลเมตร

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี

7,526

ล้านลูกบาศก์เมตร

ความจุอ่างเก็บน้ำ (Active Storage)

3,530

ล้านลูกบาศก์เมตร

โรงไฟฟ้า

กำลังผลิตติดตั้ง

4 x 250

MW

พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปี

5,636

GWh

ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า

500

kV

จำนวน

2

วงจร

ระยะทางจากโรงไฟฟ้าถึงพรหมแดน

138

กิโลเมตร

ระยะทางจากพรหมแดนถึง สฟ.ร้อยเอ็ด 2

160

กิโลเมตร

 

 

 

รูปภาพ