FPPD_head
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide9
 • slide10
 • slide11
 • slide12
 • slide13
 • slide14
 • slide15
 • slide16
 • slide17
 • slide18
 • slide19
 • slide20
 • slide21

แผนที่โรงไฟฟ้า

compass

ข้อมูลทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1

Asian bank funds 290-MW Nam Ngiep 1 hydro project in Laos - Hydro Review

 

Lao PDR's Nam Ngiep 1 Hydropower Project Begins Exporting Electricity to Thailand | Greater Mekong Subregion (GMS)

 

 

    ลักษณะโครงการ

อ่างเก็บน้ำ

พื้นที่รับน้ำฝน

N/A

ตารางกิโลเมตร

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี

N/A 

ล้านลูกบาศก์เมตร

ความจุอ่างเก็บน้ำ

N/A

ล้านลูกบาศก์เมตร

โรงไฟฟ้า

กำลังผลิตติดตั้ง

 293.675

MW

พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปี

-

GWh

ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า

230/500

kV

จำนวน

2

วงจร

ระยะทางจากโรงไฟฟ้าถึงพรมแดน

-

กิโลเมตร

ระยะทางจากพรมแดนถึง สฟ.

-

กิโลเมตร

 

 

 

Back to Home Page                                                                                                                          Go to top