FPPD_head
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide9
 • slide10
 • slide11
 • slide12
 • slide13
 • slide14
 • slide15
 • slide16
 • slide17
 • slide18
 • slide19
 • slide20
 • slide21

แผนที่โรงไฟฟ้า

compass

ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าเทิน-หินบุน

Theun-Hinboun Power Plant General Information

 

 

 

 

Location

Theun-Hinboun Power Plant Location

 

 

ลักษณะโครงการ

Run-of-River

อ่างเก็บน้ำ

พื้นที่รับน้ำฝน

4,924

ตารางกิโลเมตร

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี

7,000

ล้านลูกบาศก์เมตร

ความจุอ่างเก็บน้ำ (Upstream Reservoir)

2,262

ล้านลูกบาศก์เมตร

โรงไฟฟ้า

กำลังผลิตติดตั้ง

2 x 108

MW

กำลังผลิตติดตั้ง(ส่วนขยาย)

1 x 214

MW

พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปี

2,691

GWh

ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า

230

kV

จำนวน

4

วงจร

ระยะทางจากโรงไฟฟ้าถึง สฟท่าแขก

86

กิโลเมตร

ระยะทางจากโรงไฟฟ้าถึง สฟ.นครพนม 2

160

กิโลเมตร

 

 

รูปภาพ