FPPD_head
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide9
 • slide10
 • slide11
 • slide12
 • slide13
 • slide14
 • slide15
 • slide16
 • slide17
 • slide18
 • slide19
 • slide20
 • slide21

แผนที่โรงไฟฟ้า

compass

ข้อมูลทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าไซยะบุรี

 

 

                                                                                                                                      

 

   ลักษณะโครงการ

Run-Off-River

พื้นที่รับน้ำฝน

 272,000

ตารางกิโลเมตร

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี

 3,971

ล้านลูกบาศก์เมตร

ความจุอ่างเก็บน้ำ

 47,500

ล้านลูกบาศก์เมตร

โรงไฟฟ้า

กำลังผลิตติดตั้ง

 1,220

MW

พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปี

 5,709

GWh

ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า

500

kV

จำนวน

2

วงจร

ระยะทางจากโรงไฟฟ้าถึงพรมแดน

 200

กิโลเมตร

ระยะทางจากพรมแดนถึง สฟ.

52 

กิโลเมตร

 

รูปภาพ

 

Back to Home Page                                                                                                                          Go to top