FPPD_head
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide9
 • slide10
 • slide11
 • slide12
 • slide13
 • slide14
 • slide15
 • slide16
 • slide17
 • slide18
 • slide19
 • slide20
 • slide21

แผนที่โรงไฟฟ้า

compass

ข้อมูลทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าเซเปียน-เซน้ำน้อย

    ลักษณะโครงการ

อ่างเก็บน้ำ

พื้นที่รับน้ำฝน

 48.26

ตารางกิโลเมตร

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี

 N/A

ล้านลูกบาศก์เมตร

ความจุอ่างเก็บน้ำ

 1,043.27

ล้านลูกบาศก์เมตร

โรงไฟฟ้า

กำลังผลิตติดตั้ง

 418

MW

พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปี

 1,575

GWh

ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า

230/500

kV

จำนวน

2

วงจร

ระยะทางจากโรงไฟฟ้าถึงพรมแดน

 170

กิโลเมตร

ระยะทางจากพรมแดนถึง สฟ.

 75

กิโลเมตร

 

รูปภาพ

 

Back to Home Page                                                                                                                          Go to top